Campania naţională de promovare a Accesului Deschis 2017

RAPORT privind participarea Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM la campania naţională de promovare a accesului deschis 2017

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM a participat activ şi în acest an, în perioada 23-29 octombrie, la campania naţională de promovare a accesului deschis la informaţie în cadrul comunităţii academice şi de cercetare din domeniul agricol, prin organizarea unei suite de activităţi complexe pe parcursul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis, care au fost focalizate pe tema oficială a anului 2017 ”Deschis pentru a….” 

Inaugurarea Săptămânii Accesului Deschis în ziua de 23 octombrie a inclus mai multe acţiuni, demarând cu prezentarea ofertei de servicii open acces prestate de bibliotecă „Biblioteca pentru tine în susţinerea publicării în acces deschis”, care a înregistrat o prezenţă activă atât din partea studenţilor, cât şi a profesorilor universitari. În sprijinul cercetătorilor biblioteca a venit cu un suport informaţional pentru publicarea articolelor în reviste internaţionale – flyerul “Alege revista potrivită pentru cercetarea ta” în concepţia Quality Open Access Market, care reprezintă un instrument de testare a calităţii revistelor ştiinţifice de către comunitatea academică, asigurând şi transparența costului publicării, fapt ce permite autorilor să vadă taxele percepute de revistă și să ia o decizie, în cunoștință de cauză, privind publicarea lucrărilor proprii.

Tot în această zi, cercetătorii, cadrele didactice de la facultăţile UASM au acceptat cu entuziasm invitaţia bibliotecarilor la discuţii în aer liber “Sub copacul cu frunze şi file oranj – deschişi pentru a…”, fiind îndemnaţi de filele promoţionale ale copacului şi de informaţiile oferite de bibliotecari să accepte deschiderea pentru publicarea în acces deschis şi să susţină prin ”I love open acces” această mişcare firească ce se desfăşoară în întreaga lume.

Prezenţa îmbucurătoare la discuţii deschise în natură a cercetătorilor, care, de fapt, şi cercetează natura, dat fiind profilul universitar, a generat dezbateri ardente despre posibilităţile şi beneficiile concrete de deschidere ale cercetătorilor din cadrul UASM, pledând pentru o cercetare deschisă şi accesibilă pentru toţi prin publicarea în acces deschis şi comunicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, prin deschiderea pentru noi colaborări, prin participarea la cercetare la nivel mondial.

Pentru a cuprinde în campania de promovare a accesului deschis şi a încuraja la deschidere un public cât mai numeros, bibliotecarii UASM au realizat vizite la toate facultăţile universitare cu prezentări la temă, diseminând seturi impresionante de materiale promoţionale pe panourile informative ale facultăţilor şi membrilor comunităţii universitare (pliante, flyere, semne de carte, avize).

La data de 24 octombrie activităţile consacrate accesului deschis au continuat cu:
1) seminarul “Accesul deschis la informaţia agricolă”, cu participarea studenţilor de la Facultatea Horticultură, care au fost familiarizaţi cu beneficiile accesului deschis, resursele informaţionale agricole în acces deschis, componentele unui articol ştiinţific etc.;
2) panelul de discuţii focusat pe mişcarea Accesului Deschis la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, importanţa accesului deschis pentru cercetarea ştiinţifică, colaborarea dintre actorii-cheie în vederea promovării rezultatelor ştinţifice în acces deschis. În cadrul activităţii cercetătorii şi-au expus părerea privind publicarea în acces deschis şi au înaintat unele propuneri de îmbunătăţire a mişcării accesului deschis la UASM. Participanţii au fost activi şi în completarea sintagmei “Deschis pentru a…”, continuând cu următoarele viziuni: “Deschis pentru a colabora cu alţi cercetători în domeniu”, “Deschis pentru a publica articolele mele în acces deschis”, “Deschis pentru a face vizibile rezultatele cercetărilor ştiinţifice”, “Deschis pentru a comunica cercetările mele şi ale altor cercetători”, “Deschis pentru a-mi împărtăşi experienţa şi practicile în domeniu”, “Deschis pentru noi provocări în a publica”, “Deschis pentru a promova accesul la cunoştinţe în acces deschis”, “Deschis pentru a publica în repozitoriul instituţional UASM”, “Deschis pentru o ştiinţă deschisă”, “Deschis pentru a explora noul” etc.

De rând cu alte biblioteci universitare, în data de 25 octombrie,  între orele 9.00 – 15.00, BRŞA a participat la ediţia a doua a Maratonului Naţional al arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale, realizat de partenerii proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior. Bibliotecarii de la UASM au înregistrat 170 de publicații în Repozitoriul Instituțional în domeniul Științelor Agricole al UASM (IRAS SAUM – the Institutional Repository in Agricultural Sciences of the State Agrarian University of Moldova ), clasându-se pe locul IV.  Monitorizând numărul global de publicaţii existente la finele maratonului în repozitoriile fiecărei unversităţi, repozitoriul UASM a înregistrat 2 245 de documente, ocupând poziţia III.

La 26 octombrie doi reprezentanţi ai Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole, Viorica Lupu şi Vera Sobeţchi, au participat  la masa rotundă cu genericul „Vizibilitatea internă şi internaţională a conţinutului ştiinţific digital” cu comunicarea ” Posibilităţi de implicare a bibliotecilor în managementul datelor de cercetare”. Evenimentul a avut loc la Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), fiind organizată de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (USM)Academia de Studii Economice a Moldovei şi Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova), Programul EIFL-OA Moldova.

În ziua de 27 octombrie, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a continuat Campania de promovare a accesului deschis, organizând sub egida Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova seminarul ştiinţific “Promovarea cunoaşterii şi informaţiei agricole prin paradigma accesului deschis”, care s-a desfăşurat în cadrul Institutului de Fitotehnie “Porumbeni”.

Obiectivele seminarului au fost promovarea principiilor accesului deschis la rezultatele de cercetare din domeniul agricol prin depozite digitale, baze de date specializate şi platforme informaţionale şi evaluarea vizibilităţii şi performanţei ştiinţifice cu ajutorul bazelor de date şi indicatorilor scientometrici. Seminarul s-a desfăşurat cu participarea a 25 de cercetători, care şi-au manifestat deschiderea faţă de publicarea în acces deschis.

La finele seminarului participanţilor li s-au difuzat materiale promoţionale despre Săptămâna Accesului Deschis 2017 şi produsele informaţionale ale bibliotecii (repozitoriul instituţional în domeniul ştiinţelor agricole, platforma Primo, baza de date AGRIS-Moldova) etc.

Viorica LUPU, director adjunct al Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2017 la Biblioteca USEFS

În ziua de miercuri 25 octombrie 2017, Biblioteca USEFS a organizat Seminarul profesional cu genericul Cercetarea şi comunicarea ştiinţifică, aspecte scientometriceÎn mesajul său de salut dl Viorel Dorgan, prim-prorector pentru Activitatea didactică USEFS a ţinut să felicite organizatorii acestui eveniment amplu şi absolut necesar pentru cei antrenaţi în cercetarea ştiinţifică.

Pe post de moderator – doamna Victoria Toma, directoarea Bibliotecii USEFS,  care prin comunicarea sa a remarcat Noul rol al bibliotecii universitare în crearea spaţiului informaţional academicDna Liliana Budevici-Puiu, dr., conf. univ., prorector  Activitate ştiinţifică USEFS a relatat despre Sustenabilitatea cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Dna Maria Vătămanuşef serviciu Asistenţă Informaţională, Biblioteca USEFS a prezentat publicului noul produs al colaboratorilor Bibliotecii USEFS, demonstrând, cu lux de amănunte, care sunt Efectele instrumentelor informaţionale ale bibliotecii universitare: pagina Web, catalogul electronic, repozitoriul instituţional, lansând, totodată şi invitaţia de colaborare în continuare cu Biblioteca USEFS.

Momentul de vârf al seminarului l-a constituit prezenţa doamnei Angela Repanoviciprof. univ., dr. ing., dr. marketing, Universitatea Transilvania Braşov, România, sosită la Chişinău la invitaţia dlui Veaceslav Manolachirector USEFS, dr. hab., prof. univ.,  lansată în cadrul Vizitei de studiu la Universitatea din Bergen, Norvegia, care a avut loc în perioada 9-12 mai 2017 și a fost organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. La vizita de studiu au participat 35 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova, inclusiv şi USEFS.

În cadrul seminarului dna Angela Repanovici a făcut  o amplă incursiune familiarizând publicul cu indicatorii scientometrici. Cominicarea sa cu tema Vizibilitate, impact şi evaluarea academică prin indicatorii scientometricia suscitat totalmente interesul cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor prezenţi în sala Senatului USEFS. A fost nu doar o comunicare ci şi un adevărat dialog cu publicul, bine argumentat, excelent regizat.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2017 (Open Access Week) – un eveniment global a ajuns în acest an la cea de-a zecea ediţie. Tema declarată pentru acest an – „Open in order to…”.,  –  „Deschis pentru a …” , care de fapt este o invitaţie de a răspunde la întrebarea cu privire la beneficiile concrete care pot fi obținute prin punerea la dispoziție în mod deschis a rezultatelor științifice.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2017 este o săptămână de acțiune globală, bazată pe comunitate, pentru a deschide accesul la cercetare. Evenimentul este sărbătorit de persoane particulare, instituții și organizații din întreaga lume. În acest a fost marcat în perioada 23 – 29 octombrie 2017.

Sursa: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Reclame
Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Academia de Administrare Publică

Academia de Administrare Publică a postat pe site-ul instituțional informația privind evenimentele organizate în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2017, ediţia a X-a cu genericul „Deschis pentru a …”. Citiți două articole:

  1. Săptămâna Internațională a Accesului Deschis la Academie.
  2. Revistele științifice din Republica Moldova înregistrate în DOAJ.

Sursa: Biblioteca Științifică a Academiei de Administrare Publică.

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Masa rotundă „Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital”

La 26 octombrie 2017, s-a desfășurat Masa rotundă cu genericul „Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital”. Evenimentul a avut loc la Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) și a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (USM), Academia de Studii Economice a Moldovei și Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova), Programul EIFL-OA Moldova. Masa rotundă s-a desfășurat în cadrul săptămânii internaționale a accesului deschis (Open Access Week), ediția a 10-a. Tema săptămânii internaționale a Accesului Deschis din acest an este: „Deschis pentru a …” („Open in order to …”).

Scopul evenimentului a fost explorarea provocărilor și oportunităților emergente cu care se confruntă comunitatea științifică din Republica Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise, precum și identificarea căilor de stimulare și asistare a utilizatorilor pentru valorificarea conținutului științific digital și de creștere a vizibilității interne și internaționale a acestuia.

Evenimentul a fost deschis de dr. Igor Cojocaru, director IDSI care a mulțumit tuturor colegilor, celor care au contribuit la buna organizare și desfășurare a lucrărilor mesei rotunde, menționând că în spațiul digital e necesar de a lucra împreună, pentru a crea un impact social real în societate.

Directorul IDSI a remarcat că evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului instituțional al IDSI Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calității și vizualizarea conținutului științific digital din Republica Moldova, finanțat da Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică. Dl Cojocaru a prezentat informația de ultimă oră privind Instrumentul Bibliometric Național, remarcând că sunt înregistrare 105 reviste, inclusiv 54 de reviste acreditate și 19 reviste cu acces deschis înregistrate în DOAJ (Directory of Open Access Journals), de asemenea, în IBN sunt înregistrate peste 53 mii de articole cu acces deschis, iar numărul vizitatorilor unici ai IBN a depășit cifra de 100 de mii.

La eveniment au participat Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, Rectorul ASEM, acad. Grigore Belostecinic, Directorul General AGEPI, dr. Lilia Bolocan, reprezentanți ai institutelor de cercetare, universităților, bibliotecilor și arhivelor din țară.

În mesajul său de salut, președintele AȘM a felicitat organizatorii evenimentului, inclusiv pentru crearea acestei platforme de colaborare pe segmentul spațiului digital, menționând importanța tehnologiilor informaționale atât pentru cetățeanul simplu, cât și pentru guvernanți. Președintele AȘM a menționat rolul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale în crearea instrumentelor ce deschid accesul la informația științifică, precum și pentru contribuția în creșterea vizibilității rezultatelor cercetărilor științifice în spațiul informațional național și internațional.

În mesajul de salut Rectorul ASEM, acad. Grigore Belostecinic, a menționat că această discuție este foarte importantă și actuală, accentuând că astăzi nu putem vorbi despre vizibilitate, la nivelul național sau internațional fără a fi prezenți în rețeaua Internet.

În deschiderea evenimentului, de asemenea, cu un cuvânt de salut a venit Directorul general al AGEPI, dr. Lilia Bolocan, care a reiterat importanța proprietății intelectuale, subliniind că într-o economie bazată pe cunoaștere conștientizarea rolului drepturilor de proprietate intelectuală este indispensabilă pentru elaborarea politicilor adecvate în toate domeniile de dezvoltare.

Masa rotundă și-a continuat lucrările cu prezentarea mai multor rapoarte care au abordat tematica Accesului Deschis în contextul Științei Deschise, vizibilitatea publicațiilor științifice ale cercetătorilor din Republica Moldova, managementul datelor deschise, respectarea dreptului de autor în mediu digital, precum și alte subiecte în contextul genericului evenimentului, cum ar fi: suportul informațional al științei și inovării, căi de stimulare și asistare a utilizatorilor pentru valorificarea conținutului științific digital; susținerea publicării în Acces Deschis; promovarea culturii de cercetare deschisă etc.

Prezentările de la eveniment pot fi accesate aici:

Sursa:  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI)

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

REZULTATELE MARATONULUI NAŢIONAL AL ARHIVĂRII PUBLICAŢIILOR ÎN REPOZITORIILE INSTITUŢIONALE

Adresăm sincere felicitări învingătorilor și participanților! Ceremonia de menționare va avea loc la Workshop-ul nr. 7 din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, în luna ianuarie 2018.

 

Imagine | Publicat pe de | Lasă un comentariu

MARATONUL NAŢIONAL AL ARHIVĂRII PUBLICAŢIILOR ÎN REPOZITORIILE INSTITUŢIONALE, a doua ediție

MARATONUL NAŢIONAL AL ARHIVĂRII PUBLICAŢIILOR ÎN REPOZITORIILE INSTITUŢIONALE , a doua ediție. Nr. de înregistrări în RI până la începutul Maratonului.

 

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la BRTȘ

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a Institutului Național de Cercetări Economice organizează activități în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis, 23 – 29 octombrie 2017.

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Comunicat de presă. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2017
Data evenimentului  23 – 29 octombrie 2017

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova se alătură Campaniei de promovare „Deschis pentru a…” care este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), organizată în cadrul evenimentului global Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2017 (Open Access Week), ajuns la a zecea ediţie. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis în acest an va avea loc în perioada 23 – 29 octombrie. Tema declarată pentru acest an – „Deschis pentru a…”.

„Deschis pentru a …” – tema din acest an este o invitație de a răspunde la întrebarea cu privire la beneficiile concrete care pot fi obținute prin punerea la dispoziție în mod deschis a rezultatelor științifice. „Deschis pentru a …” servește prompt pentru a trece dincolo de a vorbi despre deschidere în sine și de a se concentra asupra a ceea ce permite deschiderea – într-o disciplină concretă, într-o anumită instituție sau într-un context specific; apoi să luăm măsuri pentru a realiza aceste beneficii. Deschis pentru a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Deschis pentru a permite participarea mai echitabilă la cercetare. Deschis pentru a îmbunătăți sănătatea publică. Deschis pentru a fi accesibil. Acestea sunt doar câteva exemple privind modul în care se poate răspunde la această întrebare.

Acţiuni ale BNRM în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis:

  1. Participarea în cadrul Mesei rotunde „Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital”, organizată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale în colaborare cu Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova), care va avea loc la Academia de Studii Economice a Moldovei, la 26 octombrie 2017, cu începere de la ora 10.00.
  2. Organizarea Atelierului de lucru: „BNRM – deschidere pentru Accesul Deschis”, 23 octombrie, orele 10:00. Bloc II, Centrul de Formare Continuă.
  3. Organizarea Atelierului de lucru: Resurse în Acces Deschis: Acces şi utilizare”, 27 octombrie, orele 14:00. Bloc II, Centrul de Formare Continuă.
  4. Organizarea Atelierului educaţional – informativ „Educație pentru o viață sănătoasă”, adresat liceenilor, studenţilor, 26 octombrie, orele 13:00, Bloc central, et.2. Centrul de Informare ONU al BNRM.
  5. Prezentarea şi difuzarea materialelor informative şi promoţionale privind accesul deschis: anunţ pe pagina WEB a bibliotecii, avize pe panourile informative ale instituţiei, prezentări pe monitorul din hol, bloc central.
  6. Organizarea expoziţiei de publicaţii privind Accesul Deschis, Centrul de Informare ONU.

Despre Săptămâna Accesului Deschis

Săptămâna Accesului Deschis este o oportunitate pentru comunitatea academică şi de cercetare pentru a continua să înveţe despre beneficiile potenţiale ale Accesului Deschis, de a împărtăşi ceea ce au învăţat cu colegii, şi de a inspira o participare mai largă în promovarea Accesului Deschis ca o nouă normă în învăţământ şi cercetare.

Accesul Deschis (OA) – acces gratuit, imediat, on-line la rezultatele cercetării ştiinţifice, precum şi dreptul de a utiliza şi reutiliza aceste rezultate – are puterea de a transforma modul de comunicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice. Aceasta are implicaţii directe şi pe scară largă pentru mediul academic, medicină, ştiinţă, industrie şi pentru societatea în ansamblu. Accesul Deschis are potenţialul de a maximiza investiţiile în cercetare, a spori expunerea şi utilizarea publicaţiilor ştiinţifice, a facilita posibilitatea de a desfăşura activităţi de cercetare în baza literaturii de specialitate disponibile, şi de a consolida dezvoltarea de ansamblu a ştiinţei. Agenţiile de finanţare a ştiinţei, instituţii academice, cercetători şi oameni de ştiinţă, profesori, studenţi şi publicului larg susţin mişcarea Accesului Deschis în număr tot mai mare în fiecare an. Săptămâna Accesului Deschis este o oportunitate cheie pentru toţi membrii comunităţii să ia măsuri pentru a menţine acest impuls şi pentru a merge mai departe.

                                             Direcţia generală a Bibliotecii Naţionale
Tel.: 22-14-75
24-04-18

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu