MASA ROTUNDĂ ONLINE „Accesul Deschis – contează modul în care deschidem cunoașterea”

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Consorțiul REM, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) în colaborare cu Departamentul Comunicare şi Teoria Informării al Facultății Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării USM și Biblioteca Științifică a ASEM au organizat la 28 octombrie 2021 MASA ROTUNDĂ ONLINE „Accesul Deschis – contează modul în care deschidem cunoașterea”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2021.

Locație: Chișinău, Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, Bir. 001. Platforma Zoom pentru participare online.

Moderatori: Nelly ȚURCAN, prof., dr. hab., Natalia CHERADI, dr.

Obiective: Săptămâna Internațională a Accesului Deschis este o oportunitate importantă de a stimula noi discuții, de a crea noi conexiuni între comunități care pot împreună să creeze un cadru mai echitabil pentru acces deschis la cunoștințe. A devenit deja o tradiție să organizăm în fiecare an eveniment consacrat Accesului Deschis în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis. Prima masă rotundă „Accesul Deschis în Republica Moldova” a avut loc la 14 octombrie 2009. Și în anul 2021 sunt puse în discuție probleme importante din viața comunității științifice din Republica Moldova: iniţiativele internaționale privind Accesul Deschis și Știința Deschisă și contribuția bibliotecilor la creșterea vizibilității interne și internaționale a conținutului digital local. Cuvânt de salut au avut Elena PINTILEI, Director, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Președinte ABRM și Igor COJOCARU, dr., Director, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.  

Materialele din cadrul mesei rotunde:

Agenda evenimentului

Comunicări:

Recomandarea UNESCO privind Știința Deschisă – un ghid important pentru implementarea practicilor de cercetare deschisă
Natalia CHERADI, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei

Către o Știință Deschisă în Republica Moldova: opinii și atitudini
Nelly ȚURCAN, dr. hab., prof. univ., Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Universitatea de Stat din Moldova

Activitatea Consorțiului REM: realizări și perspective
Elena RAILEAN, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei

Imagini de la eveniment

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Astăzi ia startul „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2021

Astăzi ia startul „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2021, 25 – 31 octombrie 2021 cu tema declarată – “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity” – „Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale”.

Contribuția și rezultatele noastre sunt vizibile: avem astăzi 15 repozitorii instituționale și 38 de reviste înregistrate pe platformele deschise.

Vă comunicăm că MASA ROTUNDĂ online „Accesul Deschis – contează modul în care deschidem cunoașterea”, va avea loc la 28 octombrie 2021, organizată de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Consorțiul REM,și Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) în colaborare cu Departamentul Comunicare şi Teoria Informării al Facultății Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării USM, Biblioteca Științifică a ASEM. Platforma ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/85103371304?pwd=bTJqQTJsaW1jN2RyYlhEVnhVd1RXZz09

Meeting ID: 851 0337 1304    Passcode: 304749
Cu începere de la ora 10.00. Înregistrarea aici.

Programele activităţilor prilejuite de Săptămâna Accesului Deschis 2021 în instituțiile din Republica Moldova, 25 – 31 octombrie 2021:

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”

Academia de Administrare Publică

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Academia de Studii Economice din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Felicitări pentru toţi cei care susţin această mişcare progresistă şi contribuie la promovarea Accesului Deschis în Republica Moldova!

Consorțiul REM
Programul EIFL-OA Moldova

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Masa rotundă „Serviciile moderne de bibliotecă și transformarea digitală”

Biblioteca Științifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a organizat masa rotundă „Serviciile moderne de bibliotecă și transformarea digitală” la 8 octombrie 2021. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Conferinţei științifice cu participare internaţională TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ,  Ediţia a X-a.

Organizare: online, videoconferință, aplicația Google Meet.

Agenda evenimentului

Moderator: Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USARB

Obiective:

 • evaluarea competenţelor profesionale;
 • promovarea serviciilor şi produselor bibliotecii;
 • dezvoltarea profesională a personalului;
 • lectura și universul tehnologiilor digitale;
 • mediul virtual și serviciile modernizate, oferite de Biblioteca
 • prezentarea experienţelor bibliotecilor şcolare din Nordul Republicii în contextul consolidării tendințelor digitale.

Axe de discuţie:

 • Impactul ştiinţific al cercetătorilor;
 • Serviciile de referinţe în bibliotecile universitare: experienţe mondiale, naţionale, locale;
 • Promovarea on-line a cărții: principii și strategii;
 • Alfabetizarea cercetării digitale universitare;
 • Integrarea bibliografiei în spaţiul media-comunicaţional.

Mesaje de salut:

 • Lidia PĂDUREAC, Prim-prorector pentru activitatea didactică, USARB, Preşedintele Consiliului Ştiinţific al BŞ USARB;
 • Ana PLĂMĂDEALĂ, Direcția arte și industrii creative, Ministerul Culturii a Republicii Moldova;
 • Elena PINTELEI, Director general al Bibliotecii Naţionale a RM, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM.

Comunicări:

Lilia ABABII, Tatiana PRIAN, Biblioteca Ştiinţifică USARB
Asigurarea competitivităţii şi relevanţei bibliotecii prin transformare digitală

Mihaela STAVER,  Elena ŢURCAN, Biblioteca Ştiinţifică USARB
Impactul ştiinţific al cercetătorilor USARB în Academia.edu

Ana NAGHERNEAC, Elena SCURTU, Biblioteca Ştiinţifică USARB
Integrarea bibliografiei în spaţiul media-comunicaţional – necesitate obiectivă actuală

Olga DASCAL, Angela HĂBĂŞESCU, Biblioteca Ştiinţifică USARB
Alfabetizarea cercetării digitale universitare – prioritate majoră în activitatea BŞ USARB

Tatiana POGREBNEAC, Biblioteca Ştiinţifică USARB
Serviciile de referinţe în bibliotecile universitare: experienţe mondiale, naţionale, locale

Lilia UCRAINEȚ, Gherda PALII, Biblioteca Ştiinţifică USARB
Promovarea on-line a cărții: principii și strategii

Elena CRISTIAN, Biblioteca Ştiinţifică USARB
Depozit Obligatoriu Universitaria – colecţie de informare şi promovare a cercetării universitare

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021

Data evenimentului: 25 – 31 octombrie 2021

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 (Open Access Week) este un eveniment global, care a ajuns în acest an la a paisprezecea ediţie. Tema declarată pentru anul 2021 este “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity” – „Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale”.

În fiecare an, bibliotecile din întreaga lume pledează pentru schimbare prin participarea la Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (OA), eveniment global creat de SPARC și partenerii în anul 2008, care este o oportunitate pentru a deschide cercetarea, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor. La eveniment participă persoane, instituții și organizații din întreaga lume, iar organizarea sa este condusă de un comitet consultativ global.

Universitățile, colegiile, institutele de cercetare, agențiile de finanțare, bibliotecile și centrele analitice au folosit Săptămâna Internațională a Accesului Deschis ca platformă pentru a convinge membrii comunităților să accepte politicile OA, pentru a prezenta beneficiile sociale și economice ale OA, pentru a atrage noi surse financiare în sprijinul publicării în Acces Deschis și multe altele.

Programul EIFL Open Access face parte din comitetul consultativ, încurajează bibliotecile din rețeaua EIFL să ia parte la Open Access Week și le ajută să se pregătească pentru acest eveniment global interesant. Hashtagul oficial al OA Week este #OAweek.

Tema OA Week 2021 este „Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale” și se aliniază în mod deliberat la Recomandarea UNESCO adoptată provizoriu privind Știința Deschisă, a cărei componentă cea mai importantă este Accesul Deschis. Difuzată sub formă de schiță în urma discuțiilor din partea reprezentanților celor 193 de țări membre ale UNESCO, această recomandare articulează și pune accentul pe importanța echității în urmărirea unui viitor pentru bursele deschise în mod implicit.

„Știința deschisă ar trebui să cuprindă o diversitate de cunoștințe, practici, procese de lucru, limbi, rezultate ale cercetării și subiecte de cercetare care să susțină nevoile și pluralismul epistemic al comunității științifice în ansamblu, comunități și cercetători diversificați, precum și publicul larg și cunoștințele deținătorilor dincolo de comunitatea științifică tradițională, inclusiv popoarele indigene și comunitățile locale, precum și actori sociali din diferite țări și regiuni, după caz” (Recomandarea UNESCO privind Știința Deschisă, pagina 7).

Fiind primul cadru global de stabilire a standardelor privind Știința Deschisă, Recomandarea UNESCO va fi un ghid important pentru guvernele din întreaga lume pe măsură ce trec de la aspirație la implementarea practicilor de cercetare deschise. Tema din acest an „Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale”, subliniază apelul recomandării pentru o participare echitabilă pentru toți producătorii și consumatorii de cunoștințe.

„Știința deschisă ar trebui să joace un rol semnificativ în asigurarea echității între cercetătorii din țările dezvoltate și în curs de dezvoltare, asigurând un schimb echitabil și reciproc de resurse și rezultate științifice și acces egal la cunoștințe științifice atât pentru producătorii, cât și pentru consumatorii de cunoștințe, indiferent de locație, naționalitate, rasă, vârsta, sex, venit, circumstanțe socio-economice, etapă de carieră, disciplină, limbă, religie, dezabilități, etnie sau statut de migrație sau orice alt motiv” (Recomandarea UNESCO privind Știința Deschisă, pagina 7).

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis este un moment pentru ca o comunitate mai extinsă să-și coordoneze acțiunile pentru a face deschiderea implicită pentru cercetare și pentru a se asigura că echitatea se află în centrul acestei activități.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis din acest an va avea loc în perioada 25 – 31 octombrie; cu toate acestea, organizatorii sunt încurajați să găzduiască discuții și să ia măsuri cu privire la tema din acest an atunci când este mai convenabil pe parcursul anului și să adapteze tema și activitățile la contextul lor local. Acest lucru este valabil mai ales acum, întrucât țările din întreaga lume continuă să se confrunte cu probleme variate cauzate de COVID-19 și de schimbările climatice.

Diversitatea, echitatea și incluziunea trebuie prioritizate în mod constant pe tot parcursul anului și integrate în structura unei comunități deschise, de la modul în care este construită infrastructura noastră până la modul în care organizăm discuțiile cu comunitatea și structurile de guvernanță pe care le folosim.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis este o oportunitate importantă de a stimula noi conversații, de a crea legături între comunități care pot încuraja proiectarea colaborativă și pot propulsa progresul înainte pentru a crea un cadru mai echitabil pentru descoperirea cunoștințelor – discuții și acțiuni care trebuie continuate an de an.

Detaliile privind lansarea globală a Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis luni, 25 octombrie, vor fi anunțate în curând și postate pe openaccessweek.org.

IMPLICAȚI-VĂ.

Invităm comunitatea să utilizeze hashtag-ul #OAweek pentru a începe o conversație online despre beneficiile unui sistem deschis și echitabil pentru descoperirea cunoștințelor.

Programul EIFL Open Access încurajează participarea bibliotecilor din rețeaua EIFL la Săptămâna Internațională a Accesului Deschis. Participarea la Săptămâna Internațională a Accesului Deschis poate fi realizată prin diverse evenimente desfășurate în biblioteci sau pe diverse platformele online.

Pentru mai multe informații despre Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2021, vizitați site-ul oficial al Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis. Aici este disponibilă grafica vizuală pentru Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2021.

Dacă sunteţi gata să realizaţi activităţi, va rugam sa ne contactaţi pentru a adera la Campania de promovare „Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale”. Această campanie este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiului REM şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Programul comun al activităţilor va fi transmis Managerului Programului EIFL-OA Iryna Kuchma pentru diseminare pe plan global şi va fi prezentat pe pagina Web oficială a Săptămânii Accesului Deschis.

Vă rugăm să postaţi pe Pagina Web instituțională bannerul Săptămânii Accesului Deschis și, de asemenea, informații, fotografii și video de la evenimentele organizate. Bannerul îl puteți găsi în mapa cu materialele Promo OA atașată sau la adresa http://www.openaccessweek.org/page/graphics.

Consorțiul REM, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) în colaborare cu Departamentul Comunicare şi Teoria Informării al Facultății Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării USM, și Biblioteca Științifică a ASEM vor organiza un eveniment online „Accesul Deschis – contează modul în care deschidem cunoașterea”, care va avea loc la 28 octombrie 2021. Informația suplimentară va fi transmisă în curând.

Consorțiul REM

Programul EIFL-OA Moldova
Natalia Cheradi

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Masa rotundă „Noi roluri și funcții ale bibliotecilor în dezvoltarea comunicării virtuale în mediul online”

Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova a organizat masa rotundă „Noi roluri și funcții ale bibliotecilor în dezvoltarea comunicării virtuale în mediul online” la 23 septembrie 2021. Evenimentul a fost dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova și s-a desfășurat în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „30 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”, 24-25 septembrie 2021, Chişinău, Secțiunea „Carpe Scientiam: evoluţiile ştiinţelor sociale şi umanitare în economia cunoaşterii”.

Locație: Chișinău, Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, Bir. 103, et. 1. Platforma Zoom pentru participare online.

Moderatori: Nelly ȚURCAN, prof., dr. hab., Natalia CHERADI, dr.

Obiective:

 • Prezentarea experienţelor bibliotecilor din Republica Moldova în contextul consolidării tendințelor digitale;
 • Discutarea problemelor dezvoltării conținutului digital în Republica Moldova;
 • Stimularea dialogului cu specialiştii din sfera tehnologiilor informaţionale, în scopul extinderii colaborării în domeniul dezvoltării resurselor electronice din biblioteci.

În discuţie:

 • Iniţiativele naţionale, locale și instituționale în domeniul dezvoltării bibliotecilor;
 • Contribuția bibliotecilor din Republica Moldova la creșterea vizibilității interne și internaționale a conținutului digital;
 • Prezervarea patrimoniului cultural și știinţific în format electronic (politica, selecţia materialelor, metodologia);
 • Dezvoltarea serviciilor în bază de TIC, accesibile de la distanță;
 • Dezvoltarea și promovarea Accesului Deschis și a Științei Deschise;
 • Amplificarea rolului bibliotecii în procesul de înregistrare a revistelor științifice în baze de date internaţionale indexate;
 • Sporirea vizibilităţii, impactului şi evaluării academice prin intermediul indicatorilor scientometrici;
 • Asigurarea accesului utilizatorilor la baze de date locale şi internaţionale;
 • Crearea unui mediu adecvat de formare şi informare a utilizatorilor, prin realizarea cursurilor de iniţiere în Cultura Informației şi dezvoltarea competențelor digitale;
 • Dezvoltarea parteneriatelor, colaborării și coordonării strategice între biblioteci.

Agenda evenimentului

Materialele din cadrul mesei rotunde:

Cuvânt de deschidere:
Natalia CHERADI, dr. în științe ale comunicării, Director, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova.

Cuvânt de salut:

 • Grigore Belostecinic, Rector ASEM, prof. univ., dr. habilitat în ştiinţe economice, academician
 • Ana Plamadeala, Direcția arte și industrii creative, Ministerul Culturii a Republicii Moldova
 • Elena Pintilei, Director, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Președinte ABRM
 • Rodica Avasiloaie, Director, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, vicepreședinte al Consiliului Biblioteconomic Național
 • Silvia Ghinculov, Director al Bibliotecii Științifice a ASEM în perioada 1991 – 2020
 • Ane Landoy, Universitatea din Bergen, Norvegia
 • Angela Repanovici, prof. univ., Universitatea Transilvania, Brașov, România

Comunicări:

Natalia CHERADI, Academia de Studii Economice din Moldova
Biblioteca Științifică a ASEM – 30 de ani în sprijinul învățământului universitar economic  

Silvia HABAȘESCU, Academia de Studii Economice din Moldova
Prezentarea publicațiilor aniversare:

Colectivul ASEM la cea de-a 30-a aniversare;

Doctori Honoris Causa ai Academiei de Studii Economice a Moldovei;

Biblioteca Științifică ASEM la cea de-a treizecea aniversare: Repertoriul publicațiilor (1991-2021).

Diana SILIVESTRU, Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Transformarea digitală a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: este pregătită pentru următorul deceniu al schimbărilor digitale sau nu?

Irina COJOCARU, Universitatea de Stat din Moldova
Metadatele din cadrul bazelor de date bibliografice – provocări și soluții

Mihaela STAVER, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Instrumente de promovare a vizibilităţii cercetătorilor USARB şi evaluarea impactului producţiei ştiinţifice

Lilia POVESTCA, Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Mediu virtual de învăţare pentru personalul de specialitate din biblioteci. Studiu de caz

Viorica LUPU, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM
Bibliotecarul de date: necesitate, competenţe şi abilităţi

Angela AMORȚITU, Elena RAILEAN, dr., Academia de Studii Economice din Moldova
Evaluarea necesităților informaționale ale utilizatorilor în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM

Silvia HABAȘESCU, Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea unui mediu universitar adecvat de formare a utilizatorilor prin realizarea programelor de inițiere în Cultura informației

Natalia SUVAC, Academia de Studii Economice din Moldova
Biblioteca universitară în spațiul informațional modern: noi oportunități, probleme, riscuri

Ina NICUȚĂ, Academia de Studii Economice din Moldova
Gradul de satisfacție al doctoranzilor privind serviciile Bibliotecii Științifice a ASEM

Discuții finale, concluzii
Nelly ȚURCAN, prof., dr. hab., Natalia CHERADI, dr.

Certificat de participare.

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Masa rotundă online „Accesul Deschis – construirea echității structurale și a incluziunii”

Consorțiul REM, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în colaborare cu Departamentul Comunicare şi Teoria Informării al Facultății Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării USM și Biblioteca Științifică a ASEM au organizat Masa rotundă online „Accesul Deschis – construirea echității structurale și a incluziunii” care a avut loc la 21 octombrie 2020. Evenimentul a fost parte din Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2020 (Open Access Week), care se află la a XIII-a ediție în acest an.

La Masa rotundă au fost discutate problemele actuale ale Accesului Deschis și împărtășite experiențele bibliotecilor privind organizarea la distanță a serviciilor informaționale și a accesului la resurse pe timpul crizei pandemice. La eveniment au participat 92 persoane pe platforma ZOOM și au urmărit live pe pagina Face Book a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova peste 2000 de vizitatori. După eveniment, toți participanții au primit certificat de participare în format electronic. La inaugurarea mesei rotunde au avut mesaje de salut Elena PINTILEI, Director, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Președinte ABRM și Silvia GHINCULOV, dr., Director, Biblioteca Științifică a ASEM, Președinte REM.

Materialele din cadrul mesei rotunde:

Agenda evenimentului

Înregistrarea video

„Accesul deschis pentru facilitarea cercetării și informării pe timp de criză”, Nelly ȚURCAN, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

„Servicii furnizate de Biblioteca Republicană Științifică Agricolă în condițiile cauzate de COVID-19”, Viorica LUPU, drd., Universitatea Agrară de Stat din Moldova

„Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Informării – facilitator al cercetării în comunitatea bibliotecară”, Ecaterina DMITRIC, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

„Resurse şi servicii informaționale online oferite de BŞ USARB în condiţiile pandemiei de COVID-19”, Anna NAGHERNEAC, Angela HĂBĂŞESCU, Olga DASCAL, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

„Serviciile informaționale ale BRTȘ și accesul la resurse în perioada crizei pandemice”, Elena LUPU, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică

„Instruirea și informarea online a utilizatorilor BȘ UPSC în contextul pandemiei”, Ecaterina SCHERLET, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

„Acces Deschis: analiza practicilor de acordare a licențelor a editorilor de reviste europene”, Natalia CHERADI, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei

„Activitatea Consorțiului REM în condițiile pandemiei COVID-19”, Elena RAILEAN, dr., Ana GUDIMA, Academia de Studii Economice a Moldovei

Foto eveniment

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Astăzi ia startul „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2020

Astăzi ia startul „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2020, 19-25 octombrie cu tema declarată – “Open with Purpose: Taking Action to Build Structural Equity and Inclusion”.

Contribuția și rezultatele noastre sunt vizibile: avem astăzi 14 repozitorii instituționale și 34 de reviste înregistrate pe platformele deschise.

Programele activităţilor prilejuite de Săptămâna Accesului Deschis 2020 în instituțiile din Republica Moldova, 19 – 25 octombrie 2020

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”

Academia de Administrare Publică

Academia de Studii Economice din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Felicitări pentru toţi cei care susţin această mişcare progresistă şi contribuie la promovarea Accesului Deschis în Republica Moldova!

Consorțiul REM

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2020

Data evenimentului: 19 – 25 octombrie 2020.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2020 (Open Access Week) este un eveniment global, care a ajuns în acest an la a treisprezecea ediţie. Tema declarată pentru anul 2020 este “Open with Purpose: Taking Action to Build Structural Equity and Inclusion”.

În fiecare an, bibliotecile din întreaga lume pledează pentru schimbare prin participarea la Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (OA), eveniment global creat de SPARC și partenerii în anul 2008, care este o oportunitate pentru a deschide cercetarea, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Universitățile, colegiile, institutele de cercetare, agențiile de finanțare, bibliotecile și centrele analitice au folosit Săptămâna Internațională a Accesului Deschis ca platformă pentru a convinge membrii comunităților să accepte politicile OA, pentru a prezenta beneficiile sociale și economice ale OA, pentru a atrage noi surse financiare în sprijinul publicării în Acces Deschis și multe altele.

Tema OA Week 2020 este „Deschiși cu scopul: întreprinderea acțiunilor pentru construirea echității structurale și a incluziunii”. Fiind o comunitate globală, este important să înțelegem că sistemele și spațiile prezentului sunt adesea construite pe moștenirea nedreptății istorice și că înlăturarea acestor inechități este o necesitate. Trebuie să examinăm pentru cine sunt proiectate aceste spații și sisteme, cine lipsește, cine este exclus din modelele de afaceri pe care le folosim și interesele cui sunt prioritare. Pe măsură ce vom lucra împreună pentru a reconstrui aceste structuri, trebuie să trecem de la discuții la angajamente concrete și să ne responsabilizăm reciproc pentru a face progrese reale.

Bazându-ne pe discuțiile noastre din 2018 („Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”) și 2019 „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise”), anul 2020 marchează al treilea an consecutiv, în care tema pentru Săptămâna Internațională a Accesului Deschis se va axa pe nevoi vitale pentru acțiuni privind echitatea și incluziunea, subliniind urgența concentrării în continuare asupra acestei activități.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis este un moment pentru ca o comunitate mai extinsă să-și coordoneze acțiunile pentru a face deschiderea implicită pentru cercetare și pentru a se asigura că echitatea se află în centrul acestei activități.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis din acest an va avea loc în perioada 19-25 octombrie; cu toate acestea, organizatorii sunt încurajați să găzduiască discuții și să ia măsuri cu privire la tema din acest an atunci când este cel mai convenabil pe parcursul anului și să adapteze tema și activitățile la contextul lor local. Acest lucru este valabil mai ales pentru acest an, cu diferite niveluri de întrerupere datorate COVID-19.

Diversitatea, echitatea și incluziunea trebuie prioritizate în mod constant pe tot parcursul anului și integrate într-un cadru comunitar deschis, de la modul în care este construită infrastructura noastră, la modul în care organizăm discuții comunitare și până la structurile de guvernanță pe care le folosim.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis este o oportunitate importantă de a cataliza noi conversații, de a crea conexiuni între comunități, care pot facilita dezvoltarea comună și pot propulsa progresul pentru a crea un cadru mai echitabil pentru descoperirea cunoștințelor – discuții și acțiuni care trebuie continuate an de an.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis este sărbătorită de persoane, instituții și organizații din întreaga lume. Hashtag-ul oficial al Săptămânii OA este #OAweek sau #OpenWithPurpose. Invităm comunitatea să utilizeze hashtag-ul pentru a începe o conversație online despre beneficiile unui sistem deschis și echitabil pentru descoperirea cunoștințelor.

Programul EIFL Open Access încurajează participarea bibliotecilor din rețeaua EIFL la Săptămâna Internațională a Accesului Deschis și le ajută să se pregătească pentru acest eveniment global.

IMPLICAȚI-VĂ.

Participarea la Săptămâna Internațională a Accesului Deschis poate fi cât se poate de simplă sau implicați-vă după cum doriți. Bineînțeles, în acest an totul se va desfășura pe diverse platformele online.

Pentru mai multe informații despre Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2020, vizitați site-ul oficial al Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis. Marcați data în calendarul dvs., începeți să planificați evenimentele OA și, dacă sunteți dintr-o țară parteneră EIFL, puteți contacta managerul programului Open Access Iryna Kuchma iryna.kuchma@eifl.net pentru a afla mai multe.

Grafica vizuală pentru Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2020 este disponibilă la http://www.openaccessweek.org/page/graphics.

Dacă sunteţi gata să realizaţi activităţi, va rugam sa ne contactaţi pentru a adera la Campania de promovare „Deschiși cu scopul: întreprinderea acțiunilor pentru construirea echității structurale și a incluziunii”. Această campanie care este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiului REM şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Programul comun al activităţilor va fi transmis Managerului Programului EIFL-OA Iryna Kuchma pentru diseminare pe plan global şi va fi prezentat pe pagina Web oficială a Săptămânii Accesului Deschis: http://www.openaccessweek.org.

Vă rugăm să postaţi pe Pagina Web instituțională bannerul Săptămânii Accesului Deschis și, de asemenea, informații, fotografii și video de la evenimentele organizate. Bannerul îl puteți găsi în mapa cu materialele Promo atașată sau la adresa http://www.openaccessweek.org/page/graphics.

Consorțiul REM, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în colaborare cu Departamentul Comunicare şi Teoria Informării al Facultății Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării USM și Biblioteca Științifică a ASEM vor organiza masa rotundă online „Accesul Deschis – construirea echității structurale și a incluziunii” care va avea loc la 22 octombrie 2020. Informația suplimentară va fi transmisă în curând.

Natalia Cheradi

Consorțiul REM

Programul EIFL-OA Moldova  

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Prezentările din cadrul mesei rotunde „Accesul Deschis – un mediu de cercetare echitabil”

Consorțiul REM, Departamentul Comunicare şi Teoria Informării al Facultății Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării USM și Biblioteca Științifică a ASEM au organizat masa rotundă „ACCESUL DESCHIS – UN MEDIU DE CERCETARE ECHITABIL” (25 octombrie 2019). Acest eveniment a fost parte din programul activităților Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis, ediția a 12-cea, care s-a desfășurat sub genericul „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise”.

Prezentări:

„Accesul Deschis în contextul Științei Deschise”
Nelly ȚURCAN, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

„Noi roluri și implicații ale Bibliotecii Republicane Științifice Agricole în susținerea Accesului Deschis la informația agricolă”
Viorica LUPU, drd., Universitatea Agrară de Stat din Moldova

„Beneficiile Accesului Deschis pentru cercetare științifică și studii de calitate”
Ecaterina SCHERLET, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

„Resurse informaționale utile pentru implementarea Accesului Deschis”
Natalia CHERADI, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei

„Consorțiul REM: oferta resurselor informaționale pentru anul 2020”
Elena RAILEAN, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei.

#OAweek

Publicat în Educaţie şi cultură | 1 comentariu

Astăzi ia startul „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2019

Astăzi ia startul „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2019, 21-27 octombrie cu tema declarată – “Open for Whom? Equity in Open Knowledge”.

Contribuția și rezultatele noastre sunt vizibile: avem astăzi 12 repozitorii instituționale și 30 de reviste înregistrate pe platformele deschise.

Programele activităţilor prilejuite de Săptămâna Accesului Deschis 2019 în instituțiile din Republica Moldova, 21 – 27 octombrie 2019

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Academia de Administrare Publică

Academia de Studii Economice din Moldova

Felicitări pentru toţi cei care susţin această mişcare progresistă şi contribuie la promovarea Accesului Deschis în Republica Moldova!

Consorțiul REM    #OAweek

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu