Prezentările din cadrul mesei rotunde „Accesul Deschis – un mediu de cercetare echitabil”

Consorțiul REM, Departamentul Comunicare şi Teoria Informării al Facultății Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării USM și Biblioteca Științifică a ASEM au organizat masa rotundă „ACCESUL DESCHIS – UN MEDIU DE CERCETARE ECHITABIL” (25 octombrie 2019). Acest eveniment a fost parte din programul activităților Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis, ediția a 12-cea, care s-a desfășurat sub genericul „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise”.

Prezentări:

„Accesul Deschis în contextul Științei Deschise”
Nelly ȚURCAN, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

„Noi roluri și implicații ale Bibliotecii Republicane Științifice Agricole în susținerea Accesului Deschis la informația agricolă”
Viorica LUPU, drd., Universitatea Agrară de Stat din Moldova

„Beneficiile Accesului Deschis pentru cercetare științifică și studii de calitate”
Ecaterina SCHERLET, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

„Resurse informaționale utile pentru implementarea Accesului Deschis”
Natalia CHERADI, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei

„Consorțiul REM: oferta resurselor informaționale pentru anul 2020”
Elena RAILEAN, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei.

#OAweek

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Astăzi ia startul „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2019

Astăzi ia startul „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2019, 21-27 octombrie cu tema declarată – “Open for Whom? Equity in Open Knowledge”.

Contribuția și rezultatele noastre sunt vizibile: avem astăzi 12 repozitorii instituționale și 30 de reviste înregistrate pe platformele deschise.

Programele activităţilor prilejuite de Săptămâna Accesului Deschis 2019 în instituțiile din Republica Moldova, 21 – 27 octombrie 2019

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Academia de Administrare Publică

Academia de Studii Economice din Moldova

Felicitări pentru toţi cei care susţin această mişcare progresistă şi contribuie la promovarea Accesului Deschis în Republica Moldova!

Consorțiul REM    #OAweek

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2019

Data evenimentului: 21 – 27 octombrie 2019.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2019 (Open Access Week) este un eveniment global, care a ajuns în acest an la a douăsprezecea ediţie. Tema declarată pentru anul 2019 este “Open for Whom? Equity in Open Knowledge”.

În fiecare an, bibliotecile din întreaga lume pledează pentru schimbare prin participarea la Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (OA), eveniment global creat de SPARC și partenerii în anul 2008, care este o oportunitate pentru a deschide cercetarea, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Universitățile, colegiile, institutele de cercetare, agențiile de finanțare, bibliotecile și centrele analitice au folosit Săptămâna Internațională a Accesului Deschis ca platformă pentru a convinge membrii comunităților să accepte politicile OA, pentru a prezenta beneficiile sociale și economice ale OA, pentru a atrage noi surse financiare în sprijinul publicării în Acces Deschis și multe altele.

Tema OA Week 2019 este „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise”. În procesul de tranziție către un sistem deschis de partajare a cunoștințelor apare întrebarea „Pentru cine să deschidă?”, care devine din ce în ce mai importantă. Ale cui interese sunt prioritare în acțiunile pe care le întreprindem și în platformele pe care le sprijinim? Ale cui voci sunt excluse? Sunt incluse grupuri slab reprezentate ca parteneri egali de la bun început? Susținem nu numai Accesul Deschis, ci și participarea echitabilă la comunicarea științifică? Aceste întrebări vor determina măsura în care sistemele de cercetare deschisă vor elimina inegalitățile din sistemul existent sau le vor reproduce și le vor consolida.

Tema acestui an se va baza pe temelii stabilite în anul trecut, când discuțiile s-au concentrat pe „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”. Tema anului 2018 a evidențiat importanța angajamentului principal pentru echitate în tranziția către noile sisteme de partajare a cunoștințelor, iar în ultimele douăsprezece luni ritmul acestei tranziții s-a intensificat. În acest sens, Comitetul consultativ OA a decis că în anul 2019 este important să ne concentrăm din nou asupra echității – să aprofundăm discuțiile noastre pentru a fi incluzivi prin intenție și să transformăm aceste discuții în acțiune.

Ne regăsim într-un moment critic. Deciziile pe care le luăm acum – individual și colectiv – vor modela fundamental viitorul pentru anii următori. Deoarece deschiderea devine standardul implicit, toate părțile interesate trebuie să dezvolte în mod intenționat aceste noi sisteme deschise pentru a se asigura că sunt incluzive, echitabile și servesc cu adevărat nevoile unei comunități globale diverse. Întrebându-ne pe noi înșine și pe partenerii noștri: „Sunt oare ele deschise pentru oricine?” vom contribui la asigurarea faptului că problemele de echitate rămân centrale pentru această perioadă de tranziție.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis este sărbătorită de persoane, instituții și organizații din întreaga lume. Hashtag-ul oficial al Săptămânii OA este #OAweek sau #OpenForWhom. Invităm comunitatea să utilizeze hashtag-ul pentru a începe o conversație online despre beneficiile unui sistem deschis de comunicare.

Programul EIFL Open Access încurajează participarea bibliotecilor din rețeaua EIFL la Săptămâna Internațională a Accesului Deschis și le ajută să se pregătească pentru acest eveniment global excitant.

IMPLICAȚI-VĂ.

Participarea la Săptămâna Internațională a Accesului Deschis poate fi cât se poate de simplă sau implicați-vă după cum doriți. Poate, de asemenea, oferi imaginației libertate completă de acțiune și de a veni cu ceva ambițios, plin de distracție.

Săptămâna OA din acest an se va desfășura în perioada 21 – 27 octombrie. Vă încurajăm să sărbătoriți Accesul Deschis prin evenimente locale în orice moment convenabil pentru dvs. pe tot parcursul anului. De asemenea, puteți adapta tema și mesajele dvs. pentru a se potrivi contextului local.

Pentru mai multe informații despre Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2019, vizitați site-ul oficial al Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis. Marcați data în calendarul dvs., începeți să planificați evenimentele OA și, dacă sunteți dintr-o țară parteneră EIFL, vă rugăm să contactați managerul programului Open Access Iryna Kuchma iryna.kuchma@eifl.net  pentru a afla mai multe. Puteți urmări conversația pe Twitter la #OAweek.

Grafica vizuală pentru Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2019 este disponibilă la http://www.openaccessweek.org/page/graphics.

Dacă sunteţi gata să realizaţi activităţi, va rugam sa ne contactaţi pentru a adera la Campania de promovare „Deschis pentru cine? Echitate în cunoștințe deschise”. Această campanie care este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiului REM şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Programul comun al activităţilor va fi transmis Managerului Programului EIFL-OA Iryna Kucima pentru diseminare pe plan global şi va fi prezentat pe pagina Web oficială a Săptămânii Accesului Deschis: http://www.openaccessweek.org.

Vă rugăm să postaţi pe Pagina Web instituțională bannerul Săptămânii Accesului Deschis și, de asemenea, informații, fotografii și video de la evenimentele organizate. Bannerul îl puteți găsi la adresa http://www.openaccessweek.org/page/graphics.

Îndemnăm partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova planifică pentru Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2019 să organizeze la 23 octombrie „Ziua bazelor de date științifice” și să promoveze produsele informaționale Cambridge Journals Online și SAGE Research Methods. Accesul la aceste resurse informaționale este finanțat în cadrul proiectului.

Consorțiul REM în colaborare cu Departamentul Comunicare şi Teoria Informării al Facultății Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării USM și Biblioteca Științifică a ASEM vor organiza masa rotundă „Accesul Deschis – un mediu de cercetare echitabil” care va avea loc la 25 octombrie 2019 la Academia de Studii Economice a Moldovei. Informația suplimentară va fi transmisă în curând.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2019 ne va conecta la impulsul global al împărtăşirii deschise și echitabile a ideilor, ne va îndemna la acțiuni concrete de promovare a accesului la informație la nivel local. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2019 este o oportunitate importantă de a cataliza noi discuții, de a crea conexiuni între comunități.

Consorțiul REM
Programul EIFL-OA Moldova

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Open Access Week 2018: Cum a fost?

În cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2018, care s-a desfășurat în perioada 22-28 octombrie, instituțiile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică au organizat o serie de activități informative și educative. Tema anului „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise” a catalizat noi discuții și a creat conexiuni între comunități.


Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” a conectat la acest eveniment 22 de bibliotecari și peste 500 de utilizatori: cadre didactice, masteranzi, studenţi. A fost un program complex de activități diverse prin care bibliotecarii universitari bălţeni au promovat informații şi cunoştinţe noi, resurse educaţionale deschise, sporind nivelul de cultură a informaţiei a comunității academice.

Raportul integral al evenimentului:
HARCONIŢA, Elena. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie 2018 în USARB: Raport. Bălți: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 2018. 5 p.


Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM a participat la campania națională de promovare a accesului deschis, desfăşurând în cadrul comunităţii universitare un şir de activități pe parcursul ediţiei a XI-a a Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis.

Săptămâna Accesului Deschis la UASM a luat start cu tradiţionala „Zi de informare şi comunicare” care s-a desfăşurat cu genericul „Să discutăm realităţile accesului deschis”. Prezenţa unui copil cu logo-ul „Open Acces” la deschiderea evenimentului este una sugestivă, „informația ar trebui să fie disponibilă tuturor”, de la copiii de grădiniţă şi şcoală, până la studenți, profesori şi oameni de știință. Este un îndemn simbolic pentru comunitatea ştiinţifică a UASM de a-şi aduce aportul la  cunoaşterea deschisă în beneficiul noilor generaţii.

În cadrul acţiunii „Cercetătorii şi biblioteca: cum putem acţiona împreună pentru ştiinţa deschisă, cunoaştere deschisă?” au fost expuse subiecte privind accesul deschis la cercetarea agricolă, modalităţile de publicare în acces deschis, conceptul de „ştiinţă deschisă” şi „date deschise” pentru cercetarea agricolă, impactul accesului deschis pentru stimularea cercetării continue și a inovațiilor. Cercetătorii universitari au fost îndemnaţi să-şi arhiveze cercetările în repozitoriul instituţional IRAS (Institutional Repository in Agricultural Sciences of the State Agrarian University of Moldova), fapt care ar majora vizibilitatea contribuţiilor didactice şi ştiinţifice ale universităţii. Săptămâna Accesului Deschis la UASM a oferit o bună oportunitate de a explora noi colaborări ale cercetătorilor şi bibliotecarilor pentru dezvoltarea cunoaşterii deschise.

Raportul integral al evenimentului:
Ludmila COSTIN, Viorica LUPU, Vera SOBEŢCHI. Informaţie privind participarea Bibliotecii Republicane Știinţifice Agricole a UASM la campania națională de promovare a accesului deschis 2018. Chișinău: Biblioteca Republicană Știinţifică Agricolă a UASM, 2018. 3 p.


Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei a organizat un șir de activități cu scopul de a promova  genericul din acest an – „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”. La 24 octombrie, în cadrul „Zilei bazelor de date științifice” au fost promovate produsele informaționale Cambridge Journals Online; Taylor & Francis Online Journal Library; Web of Science abonate în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior.

Biblioteca Științifică a ASEM și-a adus contribuția la promovarea valorilor Accesului Deschis prin înregistrarea revistelor ASEM pe diverse platforme cu Acces Deschis. Pe toată durata Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis în sălile de lectură au fost demonstrate filme care explică și promovează esența, valorile și beneficiile Accesului Deschis pentru dezvoltarea științei și cercetării, au fost organizate expoziții de publicații dedicate Accesului Deschis, s-au difuzat materiale informative despre Open Access în campusul universitar. Săptămâna Accesului Deschis este în fiecare an un prilej de a ne uni eforturile – profesori, cercetători, studenți, bibliotecari – pentru a contribui la dezvoltarea științei și cercetării, care va duce ulterior la prosperarea întregii societăți.

Raportul integral al evenimentului:
NICUȚĂ, Ina. Raport privind activităţile organizate în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis cu genericul „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”, 22 – 28 octombrie 2018. Chișinău: Biblioteca Științifică a ASEM, 2018. 2 p.


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018. In: Universitatea de Stat din Moldova, 18 octombrie 2018.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 marcată la Academia de Administrare Publică, 22-28 Octombrie 2018. In: Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, 19 octombrie 2018.

SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis. In: Funcţionarul Public. Nr. 20 (537), octombrie 2018, p. 6.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018. In: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP), 22 octombrie 2018.

Ziua bazelor de date științifice. In: Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, 25 octombrie, 2018.

Sondaj organizat în cadrul Săptămânii Accesului Deschis 2018. In: Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, 29 octombrie, 2018.

Ziua bazelor de date științifice marcată la Academie. In: Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică, 25 octombrie 2018.

MOCANU, Angela. Ziua bazelor de date științifice. In: Biblioteca Ştiinţifică UCCM. 27 octombrie 2018.

STRATAN, Zinaida. Pledoarie pentru Accesul Deschis la informație. In: Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei, 29 octombrie 2018.

Săptămâna Accesului Deschis în Biblioteca Ştiinţifică a UPSC redată în imagini. In: Biblioteca Ştiinţifică a UPSC, 29 octombrie 2018.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 la Biblioteca Universității de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul. In: Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul”, 12 noiembrie 2018.

Postarea va fi completată cu alte rapoarte….

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

WEBINAR: Open science developments

Iryna KUCHMA, EIFL Open Access Programme Manager moderează acest webinar despre evoluțiile științei deschise care trebuie să le cunoască fiecare autor.

Data evenimentului: 25 octombrie 2018

Înregistrare: Faceți clic aici pentru a afla mai multe despre webinar și pentru a vă înregistra.

Alăturați-vă acestui webinar de o oră, care ia forma unei discuții în grup, pentru a afla despre știința deschisă și de ce ea este relevantă pentru autori.

Webinarul Open science developments reunește oameni cu experiență în știința deschisă, publicare și comunicare științifică. Participă: Iryna KUCHMA, EIFL Open Program Manager; Helene BRINKEN, Universitatea din Göttingen, proiectul FOSTER; Satyajit ROUT, șef de departament Editage și Melinda KENNEWAY, director executiv, Kudos.

Webinarul este organizat de Editage Insights, o platformă multilingvă de învățare și discuție prin care cercetătorii, autorii, editorii și societăți academice pot învăța despre toate aspectele editării științifice.

Detalii: http://www.eifl.net/events/webinar-open-science-developments

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Happy Open Access Week!

Astăzi în toată lumea se lansează „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2018, 22-28 octombrie cu tema declarată – „Designing Equitable Foundations for Open Knowledge”.

Felicitări pentru toţi cei care susţin această mişcare progresistă şi contribuie la promovarea Accesului Deschis în Republica Moldova!

Programele activităţilor prilejuite de Săptămâna Accesului Deschis 2018
în instituțiile din Republica Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Săptămâna Accesului Deschis 2018 „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”, 22-28 octombrie 2018

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
Săptămâna Internațională a Accesului Deschis la Informație (22-28 octombrie 2018)

Academia de Administrare Publică
Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2018 la Biblioteca Științifica AAP

Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018

Academia de Studii Economice din Moldova
Programul activităţilor prilejuite de Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis cu genericul „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”, 22-28 octombrie 2018

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Ziua bazelor de date științifice în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 2018 (22-28 octombrie) cu tema declarată – „Designing Equitable Foundations for Open Knowledge”.

Universitatea Tehnică a Moldovei
Biblioteca Tehnico-ştiinţifică vă invită la activităţile organizate în Săptămâna Accesului Deschis

Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
Programul activităţilor Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018

Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Alăturați-vă OpenAIRE și FOSTER pentru o serie de webinare și tutoriale!

A devenit o tradiție anuală, OpenAIRE și FOSTER găzduiesc o nouă serie de webinare și tutoriale în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2018 (22-26 octombrie).

Începând cu 15 octombrie puteți naviga prin tutoriale și materiale de instruire în ritmul propriu. Toate tutorialele și webinarele vor fi accesibile fără înscriere. Cu toate acestea, dacă doriți să trimiteți în prealabil întrebări, va trebui să vă înregistrați.

Detalii și lista completă a sesiunilor, precum și calendarul evenimentelor actualizat – AICI.

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018

Data evenimentului: 22 – 28 octombrie 2018.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 (Open Access Week) este un eveniment global, a ajuns în acest an la a unsprezecea ediţie. Tema declarată pentru anul 2018 – „Designing Equitable Foundations for Open Knowledge”.

EIFL și partenerii din proiectele OpenAIRE și FOSTER (Facilitating Open Science Training for European Research) sărbătoresc Săptămâna Accesului Deschis 2018 (22-28 octombrie) cu o serie de webinare și tutoriale privind știința deschisă, accesul deschis și datele deschise.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis este un eveniment anual, stabilit de SPARC în 2008 pentru a crește gradul de conștientizare privind Accesul Deschis (OA) și pentru a solicita ca OA să fie o noua normă în studii și cercetare.

Tema OA Week 2018 este „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”. Sistemele științifice sunt în tranziție. Deoarece fenomenul „Open” devine implicit, OA Week 2018 se concentrează asupra necesității ca toate părțile interesate (guverne, finanțatori, universități, editori și cercetători) să elaboreze noi sisteme deschise care să fie integrate, echitabile și să servească cu adevărat nevoilor comunități globale diverse.

Materialele de instruire și lista webinarelor vor fi disponibile începând cu data de 15 octombrie.

Instituțiile care celebrează Săptămâna Accesului Deschis sunt încurajate să organizeze evenimente locale și să abordeze cele mai actuale teme.

Tema din acest an reflectă starea de tranziție în sistemul științific. În timp ce guvernele, finanțatorii, universitățile, editorii și cercetătorii adoptă din ce în ce mai mult politici și practici deschise, modul în care acestea sunt efectiv implementate este încă în proces de realizare. Pe măsură ce platformele devin deschise, toate părțile interesate trebuie să aibă intenția de a proiecta aceste noi sisteme ca acestea să devină incluzive, echitabile și să servească într-adevăr nevoile comunității globale.

Setarea implicită a deschiderii este un pas esențial spre transformarea sistemului nostru de producere și distribuire a cunoștințelor într-un mod mai incluziv, dar vine și cu noi provocări care trebuie abordate. Cum asigurăm ca modelele de durabilitate utilizate pentru Accesul Deschis nu sunt exclusive? Care sunt inechitățile pe care sistemele deschise le pot recrea sau întări? Cui i se acordă prioritate? Cine este exclus? Care sunt domeniile în care deschiderea ar putea să nu fie potrivită? Acestea nu sunt întrebări cu răspunsuri ușoare. Mai degrabă, acestea sunt subiecte pentru dezbateri permanente care pot contribui la crearea unui sistem de cercetare și instruire deschis și echitabil.

Tema din acest ne îndeamnă să punem întrebări dificile, să ne implicăm activ și critic într-un dialog permanent, pentru a învăța din diverse perspective cum să facem instruirea și cercetarea mai echitabilă și mai incluzivă pe măsură ce acestea devin mai deschise. Caracterul global și distribuit al Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis va fi mai pronunțat în tema din acest an. Strategiile și structurile pentru deschiderea cunoștințelor ar trebui dezvoltate în comun și împreună cu comunitățile pe care le deservesc, în special cele care sunt marginalizate sau excluse în totalitate din aceste discuții.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 este o oportunitate importantă de a cataliza noi discuții, de a crea conexiuni între comunități. Această comunicare va contribui la avansarea procesului de creare a unei baze mai echitabile pentru. Se pledează pentru o discuție deschisă despre cunoștințele și acțiunile care ar trebui să fie continuate pe tot parcursul anului și din an în an. Diversitatea, echitatea și incluziunea trebuie să fie prioritizate pe tot parcursul anului și integrate în structura comunității deschise, de la modul în care infrastructura noastră este construită la modul în care organizăm evenimentele comunității.

Pentru mai multe informații despre Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2018, vizitați www.openaccessweek.org. Puteți urmări conversația pe Twitter la #OAWeek.

Grafica vizuală pentru Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2018 este disponibilă la http://www.openaccessweek.org/page/graphics.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 este o săptămână de acțiune globală, bazată pe comunitate, pentru a deschide accesul la cercetare. Evenimentul este sărbătorit de persoane particulare, instituții și organizații din întreaga lume. Hashtag-ul oficial al Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis este #OAweek. Invităm comunitatea să utilizeze hashtag-ul pentru a începe o conversație online despre beneficiile unui sistem deschis de comunicare.

Programul EIFL Open Access încurajează bibliotecile din întreaga rețea EIFL să participe la Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis și le ajută să se pregătească pentru acest eveniment internațional. Marcaţi data în calendarul dvs., începeţi planificarea evenimentelor OA şi, dacă sunteţi gata să realizaţi activităţi, va rugam sa ne contactaţi pentru a adera la Campania de promovare „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”. Această campanie care este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiului REM şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Programul comun al activităţilor va fi transmis Managerului Programului EIFL-OA Iryna Kucima pentru diseminare pe plan global şi va fi prezentat pe pagina Web oficială a Săptămânii Accesului Deschis: http://www.openaccessweek.org.

Vă rugăm să postaţi pe Pagina Web instituțională bannerul Săptămânii Accesului Deschis și, de asemenea, informații, fotografii și video de la evenimentele organizate. Bannerul îl puteți găsi la adresa http://www.openaccessweek.org/page/graphics.

Partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova planifică pentru Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 să realizeze la 24 octombrie „Ziua bazelor de date științifice” și să promoveze produsele informaționale Cambridge Journals Online; Taylor & Francis Online Journal Library; Web of Science. Accesul la aceste resurse informaționale este finanțat în cadrul proiectului.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 ne va conecta la impulsul global al împărtăşirii deschise a ideilor, ne va îndemna la acțiuni concrete de promovare a accesului la informație la nivel local.

Consorțiul REM
Programul EIFL-OA Moldova
cheradinatalia@gmail.com

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Seminar național „Digitizarea patrimoniului cultural și protejarea dreptului de autor. Dezvoltarea bibliotecilor digitale și protejarea dreptului de autor în Uniunea Europeană și Republica Moldova”

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat Seminarul național cu genericul „Digitizarea patrimoniului cultural și protejarea dreptului de autor. Dezvoltarea bibliotecilor digitale și protejarea dreptului de autor în Uniunea Europeană și Republica Moldova”, care a avut loc în data de 9 octombrie 2018. Această acțiune a fost realizată în comun cu Proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova.

Scopul evenimentului a fost consolidarea cunoștințelor în domeniul dreptului de autor în contextul digitizării patrimoniului cultural și dezvoltării bibliotecilor digitale în Uniunea Europeană și Republica Moldova. La finalul seminarului a avut loc un panel care a pus în dezbatere subiectele importante ale digitizării patrimoniului cultural și a protejării dreptului de autor.

La eveniment au participat reprezentanții AGEPI, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, experți internaționali, bibliotecari din bibliotecile naționale, municipale, raionale, specializate și universitare.

Detalii despre eveniment pe site-ul AGEPI: Digitizarea patrimoniului cultural și protejarea dreptului de autor, subiect de discuții în cadrul unui seminar național

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Campania naţională de promovare a Accesului Deschis 2017

RAPORT privind participarea Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM la campania naţională de promovare a accesului deschis 2017

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM a participat activ şi în acest an, în perioada 23-29 octombrie, la campania naţională de promovare a accesului deschis la informaţie în cadrul comunităţii academice şi de cercetare din domeniul agricol, prin organizarea unei suite de activităţi complexe pe parcursul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis, care au fost focalizate pe tema oficială a anului 2017 ”Deschis pentru a….” 

Inaugurarea Săptămânii Accesului Deschis în ziua de 23 octombrie a inclus mai multe acţiuni, demarând cu prezentarea ofertei de servicii open acces prestate de bibliotecă „Biblioteca pentru tine în susţinerea publicării în acces deschis”, care a înregistrat o prezenţă activă atât din partea studenţilor, cât şi a profesorilor universitari. În sprijinul cercetătorilor biblioteca a venit cu un suport informaţional pentru publicarea articolelor în reviste internaţionale – flyerul “Alege revista potrivită pentru cercetarea ta” în concepţia Quality Open Access Market, care reprezintă un instrument de testare a calităţii revistelor ştiinţifice de către comunitatea academică, asigurând şi transparența costului publicării, fapt ce permite autorilor să vadă taxele percepute de revistă și să ia o decizie, în cunoștință de cauză, privind publicarea lucrărilor proprii.

Tot în această zi, cercetătorii, cadrele didactice de la facultăţile UASM au acceptat cu entuziasm invitaţia bibliotecarilor la discuţii în aer liber “Sub copacul cu frunze şi file oranj – deschişi pentru a…”, fiind îndemnaţi de filele promoţionale ale copacului şi de informaţiile oferite de bibliotecari să accepte deschiderea pentru publicarea în acces deschis şi să susţină prin ”I love open acces” această mişcare firească ce se desfăşoară în întreaga lume.

Prezenţa îmbucurătoare la discuţii deschise în natură a cercetătorilor, care, de fapt, şi cercetează natura, dat fiind profilul universitar, a generat dezbateri ardente despre posibilităţile şi beneficiile concrete de deschidere ale cercetătorilor din cadrul UASM, pledând pentru o cercetare deschisă şi accesibilă pentru toţi prin publicarea în acces deschis şi comunicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, prin deschiderea pentru noi colaborări, prin participarea la cercetare la nivel mondial.

Pentru a cuprinde în campania de promovare a accesului deschis şi a încuraja la deschidere un public cât mai numeros, bibliotecarii UASM au realizat vizite la toate facultăţile universitare cu prezentări la temă, diseminând seturi impresionante de materiale promoţionale pe panourile informative ale facultăţilor şi membrilor comunităţii universitare (pliante, flyere, semne de carte, avize).

La data de 24 octombrie activităţile consacrate accesului deschis au continuat cu:
1) seminarul “Accesul deschis la informaţia agricolă”, cu participarea studenţilor de la Facultatea Horticultură, care au fost familiarizaţi cu beneficiile accesului deschis, resursele informaţionale agricole în acces deschis, componentele unui articol ştiinţific etc.;
2) panelul de discuţii focusat pe mişcarea Accesului Deschis la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, importanţa accesului deschis pentru cercetarea ştiinţifică, colaborarea dintre actorii-cheie în vederea promovării rezultatelor ştinţifice în acces deschis. În cadrul activităţii cercetătorii şi-au expus părerea privind publicarea în acces deschis şi au înaintat unele propuneri de îmbunătăţire a mişcării accesului deschis la UASM. Participanţii au fost activi şi în completarea sintagmei “Deschis pentru a…”, continuând cu următoarele viziuni: “Deschis pentru a colabora cu alţi cercetători în domeniu”, “Deschis pentru a publica articolele mele în acces deschis”, “Deschis pentru a face vizibile rezultatele cercetărilor ştiinţifice”, “Deschis pentru a comunica cercetările mele şi ale altor cercetători”, “Deschis pentru a-mi împărtăşi experienţa şi practicile în domeniu”, “Deschis pentru noi provocări în a publica”, “Deschis pentru a promova accesul la cunoştinţe în acces deschis”, “Deschis pentru a publica în repozitoriul instituţional UASM”, “Deschis pentru o ştiinţă deschisă”, “Deschis pentru a explora noul” etc.

De rând cu alte biblioteci universitare, în data de 25 octombrie,  între orele 9.00 – 15.00, BRŞA a participat la ediţia a doua a Maratonului Naţional al arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale, realizat de partenerii proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior. Bibliotecarii de la UASM au înregistrat 170 de publicații în Repozitoriul Instituțional în domeniul Științelor Agricole al UASM (IRAS SAUM – the Institutional Repository in Agricultural Sciences of the State Agrarian University of Moldova ), clasându-se pe locul IV.  Monitorizând numărul global de publicaţii existente la finele maratonului în repozitoriile fiecărei unversităţi, repozitoriul UASM a înregistrat 2 245 de documente, ocupând poziţia III.

La 26 octombrie doi reprezentanţi ai Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole, Viorica Lupu şi Vera Sobeţchi, au participat  la masa rotundă cu genericul „Vizibilitatea internă şi internaţională a conţinutului ştiinţific digital” cu comunicarea ” Posibilităţi de implicare a bibliotecilor în managementul datelor de cercetare”. Evenimentul a avut loc la Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), fiind organizată de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (USM)Academia de Studii Economice a Moldovei şi Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova), Programul EIFL-OA Moldova.

În ziua de 27 octombrie, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a continuat Campania de promovare a accesului deschis, organizând sub egida Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova seminarul ştiinţific “Promovarea cunoaşterii şi informaţiei agricole prin paradigma accesului deschis”, care s-a desfăşurat în cadrul Institutului de Fitotehnie “Porumbeni”.

Obiectivele seminarului au fost promovarea principiilor accesului deschis la rezultatele de cercetare din domeniul agricol prin depozite digitale, baze de date specializate şi platforme informaţionale şi evaluarea vizibilităţii şi performanţei ştiinţifice cu ajutorul bazelor de date şi indicatorilor scientometrici. Seminarul s-a desfăşurat cu participarea a 25 de cercetători, care şi-au manifestat deschiderea faţă de publicarea în acces deschis.

La finele seminarului participanţilor li s-au difuzat materiale promoţionale despre Săptămâna Accesului Deschis 2017 şi produsele informaţionale ale bibliotecii (repozitoriul instituţional în domeniul ştiinţelor agricole, platforma Primo, baza de date AGRIS-Moldova) etc.

Viorica LUPU, director adjunct al Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2017 la Biblioteca USEFS

În ziua de miercuri 25 octombrie 2017, Biblioteca USEFS a organizat Seminarul profesional cu genericul Cercetarea şi comunicarea ştiinţifică, aspecte scientometriceÎn mesajul său de salut dl Viorel Dorgan, prim-prorector pentru Activitatea didactică USEFS a ţinut să felicite organizatorii acestui eveniment amplu şi absolut necesar pentru cei antrenaţi în cercetarea ştiinţifică.

Pe post de moderator – doamna Victoria Toma, directoarea Bibliotecii USEFS,  care prin comunicarea sa a remarcat Noul rol al bibliotecii universitare în crearea spaţiului informaţional academicDna Liliana Budevici-Puiu, dr., conf. univ., prorector  Activitate ştiinţifică USEFS a relatat despre Sustenabilitatea cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Dna Maria Vătămanuşef serviciu Asistenţă Informaţională, Biblioteca USEFS a prezentat publicului noul produs al colaboratorilor Bibliotecii USEFS, demonstrând, cu lux de amănunte, care sunt Efectele instrumentelor informaţionale ale bibliotecii universitare: pagina Web, catalogul electronic, repozitoriul instituţional, lansând, totodată şi invitaţia de colaborare în continuare cu Biblioteca USEFS.

Momentul de vârf al seminarului l-a constituit prezenţa doamnei Angela Repanoviciprof. univ., dr. ing., dr. marketing, Universitatea Transilvania Braşov, România, sosită la Chişinău la invitaţia dlui Veaceslav Manolachirector USEFS, dr. hab., prof. univ.,  lansată în cadrul Vizitei de studiu la Universitatea din Bergen, Norvegia, care a avut loc în perioada 9-12 mai 2017 și a fost organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. La vizita de studiu au participat 35 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova, inclusiv şi USEFS.

În cadrul seminarului dna Angela Repanovici a făcut  o amplă incursiune familiarizând publicul cu indicatorii scientometrici. Cominicarea sa cu tema Vizibilitate, impact şi evaluarea academică prin indicatorii scientometricia suscitat totalmente interesul cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor prezenţi în sala Senatului USEFS. A fost nu doar o comunicare ci şi un adevărat dialog cu publicul, bine argumentat, excelent regizat.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2017 (Open Access Week) – un eveniment global a ajuns în acest an la cea de-a zecea ediţie. Tema declarată pentru acest an – „Open in order to…”.,  –  „Deschis pentru a …” , care de fapt este o invitaţie de a răspunde la întrebarea cu privire la beneficiile concrete care pot fi obținute prin punerea la dispoziție în mod deschis a rezultatelor științifice.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2017 este o săptămână de acțiune globală, bazată pe comunitate, pentru a deschide accesul la cercetare. Evenimentul este sărbătorit de persoane particulare, instituții și organizații din întreaga lume. În acest a fost marcat în perioada 23 – 29 octombrie 2017.

Sursa: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu