Campania naţională de promovare „Moldova în Acces Deschis”: comunicat final pe marginea evenimentelor, organizate în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2013 (21-27 octombrie 2013)

startCampania naţională de promovare „Moldova în Acces Deschis” a fost o activitate a Proiectului „OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova”, realizată de către Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în parteneriat cu Programul EIFL-OA Moldova şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI). Campania a fost organizată în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis în perioada 21-27 octombrie 2013.

Campania „Moldova în Acces Deschis” a chemat universităţile, colegiile, institutele de cercetare, bibliotecile şi experţii să participe la activităţile Săptămânii Accesului Deschis pentru a discuta despre beneficiile sociale şi economice ale Accesului Deschis, pentru a promova politicile OA, iniţiativele de publicare în Acces Deschis. Instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării, editorii de reviste ştiinţifice, cercetătorii şi bibliotecarii au dezbătut problemele democratizării accesului la informaţia ştiinţifică, vizibilităţii producţiei ştiinţifice, impactului cercetării ştiinţifice, depăşirii barierelor de diseminare şi acces la informaţie.

Campania naţională de promovare „Moldova în Acces Deschis” a avut următoarele obiective:

  • Susţinerea ideii OA în mediul informațional şi ştiinţific al Republicii Moldova.
  • Promovarea rezultatelor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării prin înregistrarea revistelor ştiinţifice în DOAJ.
  • Motivarea comunităţii ştiinţifice pentru publicarea în OA.
  • Stimularea creării IR de către instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării.
  • Dezvoltarea parteneriatelor în vederea promovării OA în mediul academic.
  • Advocacy pentru includerea OA în strategiile naţionale şi legislaţia Republicii Moldova.
  • Informarea bibliotecarilor pentru activităţi de advocacy OA.

Strategia de realizare a obiectivelor menţionate s-a bazat pe o serie de activităţi organizate într-o anumită consecutivitate în scopul iniţierii şi atragerii mediului academic, a studenţilor şi a bibliotecarilor pentru susţinerea mişcării OA în Republica Moldova.

Pentru promovarea și informarea cu privire la OA în sfera ştiinţei şi inovării au fost elaborate diverse materiale promoționale şi instructive: broșuri promoționale despre OA; postere, flayere; ghid pentru înregistrarea revistelor ştiinţifice în DOAJ; suvenire, certificate şi diplome etc. Instituţiile participante au plasat bannerul Săptămânii Accesului deschis pe site-urile organizaţionale, susţinând impulsul global al Accesului Deschis.

Programul EIFL-OA Moldova alături de ABRM şi IDSI au diseminat informaţia despre evenimentele organizate în instituţiile de cercetare şi învățământ şi au plasat ştiri despre activităţile care au avut loc înainte şi în timpul acestei săptămâni. Cele mai interesante evenimente de promovare a Accesului Deschis vor fi premiate la conferinţa finală a proiectului „OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova”.

Campania naţională de promovare „Moldova în Acces Deschis” a început luni, 21 octombrie cu acțiuni de PR consacrate Săptămânii Accesului Deschis 2013 în mass-media naţională: televiziune, radio, Internet, presă. Inaugurarea oficială a Săptămânii Accesului Deschis 2013 s-a produs în cadrul Conferinţei Naţionale „Consolidarea asociaţiei: împreună mai puternici!”, organizată de către ABRM la Complexul Summit Events&Conference Center.

La data de 22 octombrie, Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” a Academiei de Științe a Republicii Moldova în colaborare cu Centrul ACCES-INFO Moldova a organizat în cadrul Săptămânii Accesului Deschis o lecţie publică „Accesul Deschis din perspectiva Legii privind accesul la informaţie”, care a fost ţinută de dl. Vasile Spinei, președinte al ACCES-INFO Moldova.

start2Miercuri, 23 octombrie au avut loc două evenimente importante. Primul – Conferinţa ştiinţifică „Promovarea Accesului Deschis la informația științifică în scopul sporirii impactului rezultatelor cercetărilor științifice”, organizată de Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei în colaborare cu Departamentul Investigații Științifice şi Dezvoltare Tehnologică UTM. Conferinţa a fost moderată de Sergiu Zaporojan, Şef Departament Investigaţii Ştiinţifice şi Dezvoltare Tehnologică. Programul conferinţei a inclus următoarele comunicări: Zinaida Stratan „Acces deschis: elemente definitorii”; Valentina Nastas „Creşterea impactului vizibilităţii cercetărilor prin implementarea şi dezvoltarea unui depozit digital instituţional”; Igor Cojocaru „Instrumentul Bibliometric Naţional în suportul cercetătorilor din Republica Moldova”; Nicolae Secrieru „HORIZON 2020 – Promovarea proiectelor din cadrul Parteneriatului Estic”.

Galerie Foto          Prezentări din cadrul conferinţei

B_hasdeuAl doilea eveniment din această zi a fost Panelul de încheiere: „Accesul Deschis: Redefinirea impactului” în cadrul Conferinţei Naţionale „Angajament civic: E-transformare@bibliotecilor”, organizată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. În cadrul panelului Nelly Ţurcan, dr. conferenţiar universitar şi Natalia Cheradi, coordonator al Programului EIFL-OA Moldova au discutat importanţa promovării Accesului Deschis în toate instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. Au vorbit despre necesitatea aprobării politicilor instituţionale de Acces Deschis, extinderea numărului de reviste ştiinţifice din Republica Moldova înregistrate în DOAJ şi crearea repozitoriilor instituţionale. Au prezentat principalele evenimente ale Campaniei naţionale de promovare „Moldova în Acces Deschis” în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2013.

Galerie Foto

24 octombrie 2013, 11.00 ar fi fost probabil, doar o zi obișnuită pentru Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, dacă un grup de studenţi de la Facultatea Pedagogie nu le-ar fi transformat prezența într-o experiență artistică. Pentru a sărbători Săptămâna Accesului Deschis la Informaţie, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” împreună cu studenţii facultăţii de Pedagogie au organizat un flash mob „Acces Deschis: Redefinirea impactului”. Echipa Bibliotecii a instalat în faţa blocului de studii echipament tehnic cu melodii moderne, iar studenţii prin mişcări ritmice au improvizat „accesul deschis în aer liber”. Această iniţiativă inedită i-a surprins în mod plăcut pe cei prezenţi la eveniment, care şi-au întrerupt recreaţia cea mare, pentru câteva minute, uimiţi de melodia care a început să se audă în mod neaşteptat. Astfel de proiecte sunt menite să participe la difuzarea şi promovarea Accesului Deschis la informaţie, prin diversele ei manifestări, în acest caz, prin muzică şi dans.

Aceiaşi instituţie a aprobat Politica Instituţională privind Accesul Deschis la informaţie la şedinţa Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Ecaterina Scherlet, directoarea Bibliotecii UPS a prezentat informaţia cu privire la desfăşurarea Săptămânii Accesului Deschis, a pus în dezbatere politica instituțională OA, a prezentat structura Repozitoriului instituţional al UPS „Ion Creangă” (31 octombrie 2013).

Prezentare      Galerie Foto

start3Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” a avut un Program bogat de activităţi  prilejuite de Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis. Săptămâna a luat start cu un Flash Mob de transmitere a mesajului privind Mişcarea OA. Decanatele şi catedrele au beneficiat de informaţii prin e-mail şi materiale promoţionale despre Programul Bibliotecii consacrat Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis cu genericul „Accesul Deschis: Redefinirea impactului”. De pe panourile informative din campusul universitar studenţii şi profesorii au luat act despre Săptămâna OA şi oportunităţile oferite de Biblioteca universitară, despre iniţierea Open Research Archive (ORA) – USARB – Repozitoriul Instituţional. La orele de Cultură a Informaţiei, promovate în spaţiile Bibliotecii de către bibliotecari, studenţii au aflat despre importanta OA în formarea lor profesională şi cercetarea ştiinţifică. În cadrul şedinţei Senatului Universităţii (24 octombrie) Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a prezentat informaţii despre Mişcarea Accesului Deschis; a demonstrat versiunea demo a Repozitoriului Instituţional ORA (Open Research Archive) – USARB; a îndemnat profesorii să publice pe Calea verde – în Repozitorii Instituţionale şi Calea de Aur – revistele cu Acces Deschis. A prezentat revistele Limbaj şi Context şi Glotodidactica – reviste universitare bălţene, care deja sunt incluse în DOAJ.

Prezentare     Galerie Foto    Galerie Foto     Galerie Foto

start4La data de 25 octombrie ABRM, Institutul Naţional de Cercetări Economice şi Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică au organizat Workshop-ul „Publicarea revistelor ştiinţifice în Acces Deschis”. Prima parte a acţiunii de instruire a fost asigurată de Nelly Turcan, dr., conf.univ. şi Natalia Cheradi, director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM cu prezentarea „Înregistrarea revistelor ştiinţifice în Acces Deschis (OA): probleme şi perspective” care s-a axat pe politicile editoriale, politicile de autoarhivare, etapele şi cerinţele de înregistrare a revistelor pe platforma DOAJ. Cea de-a doua parte a inclus prezentările Institutului Naţional de Cercetări Economice: Elena Bordian, director BRTŞ şi Silvia Neaga, bibliograf BRTŞ ,,Impactul campaniilor de promovare a Accesului Deschis la BRTŞ. Prezentarea Politicii redacţionale a revistei „Economie şi Sociologie” şi a procesului de înregistrare a acesteia în Bazele de date DOAJ şi REPEC. E. Migunova, bibliotecar principal BRTŞ a prezentat revistele ştiinţifice cu profil economic în bazele de date cu Acces Deschis.

Prezentare „Înregistrarea revistelor ştiinţifice în Acces Deschis”

Prezentare „Impactul campaniilor de promovare a Accesului Deschis la BRTŞ”

Galerie Foto

start5Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică AAP în colaborare cu Programul EIFL-OA Moldova au organizat Masa rotundă „Accesul Deschis: calea către comunicare ştiinţifică deschisă” pentru masteranzi şi doctoranzi, cercetătorii instituţiei. În cuvântul de salut din partea administraţiei AAP s-a pus accentul pe importanţa creşterii vizibilităţii rezultatelor activităţii ştiinţifice pe baza Accesului Deschis. Rodica Sobieschi-Camerzan, director al Bibliotecii Ştiinţifice a vorbit despre rolul bibliotecii în dezvoltarea ştiinţei universitare. Natalia Cheradi, Coordonator EIFL-OA Moldova a prezentat comunicarea „Accesul Deschis: optimizarea comunicării ştiinţifice şi universitare”. Elena Bordian, director al Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifică a prezentat comunicarea „DOAJ – calea în spaţiul ştiinţific electronic” (29 octombrie 2013).

Prezentare     Galerie Foto

start6Universitatea Agrară de Stat din Moldova prin Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a organizat în cadrul Săptămânii OA Colocviul „Promovarea rezultatelor cercetărilor din domeniul ştiinţelor agricole în Acces Deschis” pentru cercetătorii ştiinţelor agricole şi bibliotecarii din reţeaua bibliotecilor agricole. Nelly Turcan, dr., conf.univ. a prezentat raportul de bază „Impactul Accesului Deschis pentru vizibilitatea producţiei ştiinţifice”. Ludmila Costin, director BRŞA a diseminat informația privind înregistrarea revistei instituţionale în Biblioteca Ştiinţifică Electronică eLIBRARY.RU. Viorica Lupu director adjunct BRŞA a prezentat comunicarea „Accesul Deschis la cercetările ştiinţifice din domeniul agriculturii” (5 noiembrie 2013).

Galerie Foto

start7Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică ASEM a organizat în cadrul Săptămânii OA „Zilele Resurselor OA”, care a inclus prezentări la catedre şi în grupele academice şi care s-a finalizat cu Olimpiada instituţională pentru studenţii şi masteranzi „Accesul Deschis: căutări eficiente de informaţii”. Studenţii de la ciclu I de învăţământ au concurat între ei, realizând căutări pe baza întrebărilor formulate special pentru această competiţie. Învingătorii Olimpiadei au fost premiaţi de Ziua Internetului, 29 octombrie. Locul I a fost ocupat de studenta anului trei de la Facultatea Relaţii Economice Internaţionale Marin Viorica; locul II – Harabara Cristina, anul întâi, Facultatea Contabilitate; locul III – Ceban Alina, anul trei, facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică economică.

Galerie Foto      Galerie Foto

GEDSC DIGITAL CAMERAUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a postat pe YouTube videoclipul privind rezultatele intervievării reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice despre Accesul Deschis la informaţie. Biblioteca Ştiinţifică Medicală a IP USMF a avut un Program special de evenimente în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis.

Galerie Foto

start9

Programul activităţilor Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis la Universitatea Liberă Internațională din Moldova a cuprins seminare, workshop-uri, şedinţe, prezentări pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori, cercetători privind impactul Accesului Deschis pentru cercetarea universitare organizate de DIB ULIM.

Galerie Foto    Galerie Foto

Toate organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova au organizat multiple activităţi în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis, care au fost mediatizate pe site-urile şi blogurile instituţionale. Acest fapt a condiţionat realizarea Studiului de monitorizare a vizibilităţii Săptămânii Accesului Deschis 2013 în spaţiul web, inclusiv pe reţelele de socializare, organizat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI).

Biblioteci publice, specializate, ale instituţiilor superioare de învățămînt şi reviste ştiinţifice – prezența pe web: studiu IDSI.

Campania naţională de promovare „Moldova în Acces Deschis” este o activitate a Proiectului „OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova”, realizat de către Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în parteneriat cu Programul EIFL-OA.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Educaţie şi cultură. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s