Campania naţională de promovare a Accesului Deschis 2017

RAPORT privind participarea Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM la campania naţională de promovare a accesului deschis 2017

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM a participat activ şi în acest an, în perioada 23-29 octombrie, la campania naţională de promovare a accesului deschis la informaţie în cadrul comunităţii academice şi de cercetare din domeniul agricol, prin organizarea unei suite de activităţi complexe pe parcursul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis, care au fost focalizate pe tema oficială a anului 2017 ”Deschis pentru a….” 

Inaugurarea Săptămânii Accesului Deschis în ziua de 23 octombrie a inclus mai multe acţiuni, demarând cu prezentarea ofertei de servicii open acces prestate de bibliotecă „Biblioteca pentru tine în susţinerea publicării în acces deschis”, care a înregistrat o prezenţă activă atât din partea studenţilor, cât şi a profesorilor universitari. În sprijinul cercetătorilor biblioteca a venit cu un suport informaţional pentru publicarea articolelor în reviste internaţionale – flyerul “Alege revista potrivită pentru cercetarea ta” în concepţia Quality Open Access Market, care reprezintă un instrument de testare a calităţii revistelor ştiinţifice de către comunitatea academică, asigurând şi transparența costului publicării, fapt ce permite autorilor să vadă taxele percepute de revistă și să ia o decizie, în cunoștință de cauză, privind publicarea lucrărilor proprii.

Tot în această zi, cercetătorii, cadrele didactice de la facultăţile UASM au acceptat cu entuziasm invitaţia bibliotecarilor la discuţii în aer liber “Sub copacul cu frunze şi file oranj – deschişi pentru a…”, fiind îndemnaţi de filele promoţionale ale copacului şi de informaţiile oferite de bibliotecari să accepte deschiderea pentru publicarea în acces deschis şi să susţină prin ”I love open acces” această mişcare firească ce se desfăşoară în întreaga lume.

Prezenţa îmbucurătoare la discuţii deschise în natură a cercetătorilor, care, de fapt, şi cercetează natura, dat fiind profilul universitar, a generat dezbateri ardente despre posibilităţile şi beneficiile concrete de deschidere ale cercetătorilor din cadrul UASM, pledând pentru o cercetare deschisă şi accesibilă pentru toţi prin publicarea în acces deschis şi comunicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, prin deschiderea pentru noi colaborări, prin participarea la cercetare la nivel mondial.

Pentru a cuprinde în campania de promovare a accesului deschis şi a încuraja la deschidere un public cât mai numeros, bibliotecarii UASM au realizat vizite la toate facultăţile universitare cu prezentări la temă, diseminând seturi impresionante de materiale promoţionale pe panourile informative ale facultăţilor şi membrilor comunităţii universitare (pliante, flyere, semne de carte, avize).

La data de 24 octombrie activităţile consacrate accesului deschis au continuat cu:
1) seminarul “Accesul deschis la informaţia agricolă”, cu participarea studenţilor de la Facultatea Horticultură, care au fost familiarizaţi cu beneficiile accesului deschis, resursele informaţionale agricole în acces deschis, componentele unui articol ştiinţific etc.;
2) panelul de discuţii focusat pe mişcarea Accesului Deschis la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, importanţa accesului deschis pentru cercetarea ştiinţifică, colaborarea dintre actorii-cheie în vederea promovării rezultatelor ştinţifice în acces deschis. În cadrul activităţii cercetătorii şi-au expus părerea privind publicarea în acces deschis şi au înaintat unele propuneri de îmbunătăţire a mişcării accesului deschis la UASM. Participanţii au fost activi şi în completarea sintagmei “Deschis pentru a…”, continuând cu următoarele viziuni: “Deschis pentru a colabora cu alţi cercetători în domeniu”, “Deschis pentru a publica articolele mele în acces deschis”, “Deschis pentru a face vizibile rezultatele cercetărilor ştiinţifice”, “Deschis pentru a comunica cercetările mele şi ale altor cercetători”, “Deschis pentru a-mi împărtăşi experienţa şi practicile în domeniu”, “Deschis pentru noi provocări în a publica”, “Deschis pentru a promova accesul la cunoştinţe în acces deschis”, “Deschis pentru a publica în repozitoriul instituţional UASM”, “Deschis pentru o ştiinţă deschisă”, “Deschis pentru a explora noul” etc.

De rând cu alte biblioteci universitare, în data de 25 octombrie,  între orele 9.00 – 15.00, BRŞA a participat la ediţia a doua a Maratonului Naţional al arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale, realizat de partenerii proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior. Bibliotecarii de la UASM au înregistrat 170 de publicații în Repozitoriul Instituțional în domeniul Științelor Agricole al UASM (IRAS SAUM – the Institutional Repository in Agricultural Sciences of the State Agrarian University of Moldova ), clasându-se pe locul IV.  Monitorizând numărul global de publicaţii existente la finele maratonului în repozitoriile fiecărei unversităţi, repozitoriul UASM a înregistrat 2 245 de documente, ocupând poziţia III.

La 26 octombrie doi reprezentanţi ai Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole, Viorica Lupu şi Vera Sobeţchi, au participat  la masa rotundă cu genericul „Vizibilitatea internă şi internaţională a conţinutului ştiinţific digital” cu comunicarea ” Posibilităţi de implicare a bibliotecilor în managementul datelor de cercetare”. Evenimentul a avut loc la Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), fiind organizată de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (USM)Academia de Studii Economice a Moldovei şi Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova), Programul EIFL-OA Moldova.

În ziua de 27 octombrie, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a continuat Campania de promovare a accesului deschis, organizând sub egida Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova seminarul ştiinţific “Promovarea cunoaşterii şi informaţiei agricole prin paradigma accesului deschis”, care s-a desfăşurat în cadrul Institutului de Fitotehnie “Porumbeni”.

Obiectivele seminarului au fost promovarea principiilor accesului deschis la rezultatele de cercetare din domeniul agricol prin depozite digitale, baze de date specializate şi platforme informaţionale şi evaluarea vizibilităţii şi performanţei ştiinţifice cu ajutorul bazelor de date şi indicatorilor scientometrici. Seminarul s-a desfăşurat cu participarea a 25 de cercetători, care şi-au manifestat deschiderea faţă de publicarea în acces deschis.

La finele seminarului participanţilor li s-au difuzat materiale promoţionale despre Săptămâna Accesului Deschis 2017 şi produsele informaţionale ale bibliotecii (repozitoriul instituţional în domeniul ştiinţelor agricole, platforma Primo, baza de date AGRIS-Moldova) etc.

Viorica LUPU, director adjunct al Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2017 la Biblioteca USEFS

În ziua de miercuri 25 octombrie 2017, Biblioteca USEFS a organizat Seminarul profesional cu genericul Cercetarea şi comunicarea ştiinţifică, aspecte scientometriceÎn mesajul său de salut dl Viorel Dorgan, prim-prorector pentru Activitatea didactică USEFS a ţinut să felicite organizatorii acestui eveniment amplu şi absolut necesar pentru cei antrenaţi în cercetarea ştiinţifică.

Pe post de moderator – doamna Victoria Toma, directoarea Bibliotecii USEFS,  care prin comunicarea sa a remarcat Noul rol al bibliotecii universitare în crearea spaţiului informaţional academicDna Liliana Budevici-Puiu, dr., conf. univ., prorector  Activitate ştiinţifică USEFS a relatat despre Sustenabilitatea cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Dna Maria Vătămanuşef serviciu Asistenţă Informaţională, Biblioteca USEFS a prezentat publicului noul produs al colaboratorilor Bibliotecii USEFS, demonstrând, cu lux de amănunte, care sunt Efectele instrumentelor informaţionale ale bibliotecii universitare: pagina Web, catalogul electronic, repozitoriul instituţional, lansând, totodată şi invitaţia de colaborare în continuare cu Biblioteca USEFS.

Momentul de vârf al seminarului l-a constituit prezenţa doamnei Angela Repanoviciprof. univ., dr. ing., dr. marketing, Universitatea Transilvania Braşov, România, sosită la Chişinău la invitaţia dlui Veaceslav Manolachirector USEFS, dr. hab., prof. univ.,  lansată în cadrul Vizitei de studiu la Universitatea din Bergen, Norvegia, care a avut loc în perioada 9-12 mai 2017 și a fost organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. La vizita de studiu au participat 35 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova, inclusiv şi USEFS.

În cadrul seminarului dna Angela Repanovici a făcut  o amplă incursiune familiarizând publicul cu indicatorii scientometrici. Cominicarea sa cu tema Vizibilitate, impact şi evaluarea academică prin indicatorii scientometricia suscitat totalmente interesul cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor prezenţi în sala Senatului USEFS. A fost nu doar o comunicare ci şi un adevărat dialog cu publicul, bine argumentat, excelent regizat.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2017 (Open Access Week) – un eveniment global a ajuns în acest an la cea de-a zecea ediţie. Tema declarată pentru acest an – „Open in order to…”.,  –  „Deschis pentru a …” , care de fapt este o invitaţie de a răspunde la întrebarea cu privire la beneficiile concrete care pot fi obținute prin punerea la dispoziție în mod deschis a rezultatelor științifice.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2017 este o săptămână de acțiune globală, bazată pe comunitate, pentru a deschide accesul la cercetare. Evenimentul este sărbătorit de persoane particulare, instituții și organizații din întreaga lume. În acest a fost marcat în perioada 23 – 29 octombrie 2017.

Sursa: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Reclame
Acest articol a fost publicat în Educaţie şi cultură. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s