Reviste în IBN

Instrumentul Bibliometric Național (IBN) reprezintă o bază de date care conține 113 titluri de reviste ştiinţifice din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova.

51 reviste sunt acreditate la categoriile A, B şi C, în conformitate cu cerinţele aprobate de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) şi Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).

Instrumentul Bibliometric Național este realizat din anul 2011 de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), conducător de proiect dr. Igor COJOCARU.